Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                          օքսիդների, հիմքերի, թթուների, աղերի

Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները

Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,                                                                        CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

 • դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:
 • որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները
 • գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի  կամ  թթուների բանաձևերը
 • գրել  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից սովորեք ՙՙԱնօրգանական նյութերն  և դրանց  դասակարգումը  և օքսիդները                                               (11-ից 16 էջերը) և  կատարեք 12  և  18  էջերի առաջադրանքները

Գործնական  աշխատանք 4.Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

 

Մագնեզիումի այրումը. փորձ առաջին.ր

Mg+O2-MgO+O

Փորձ երկրորդ. Մագնեզիումի հիդրոքսիդի ստացումը.

MgO+H2O—-Mg(OH) 2

 

 

Homework 29.10.2019

I am playing.

am i playing

i am not playing

 

i am reading

am i reading

i am not reading

 

i am dancing

am i dancing

i am not dancing

 

i am singing

am i singin

i am not singing

 

she is reading and singing

is she reading en singng

she is not reading and singing

 

i am talking my friend

am i talking my friend

i am not talkind my friend

 

he es dancing and singing

is he dancing and singing

he is not dancing and singing

 

i am walking

am i walking

i am not walking

 

i am working

am i working

i am not working

Homework 07.11.2019

this girl run faster than you.

this girl run fastest.

i run sllower than you.

my friend has the most modern hause in our nigbhoord.

My grandma is the most old fashioned person.

i know the boquet in our living room is more colorful than the one in our kitchen.

my teachers ore very attentive towbords.

me a feather is a lot logheter than my red one.

mery is the smartest person in our class.

Classwork 06.11.2019

fast-արագ

slow-դանդաղ

funny-ուրախ

modern-ժամանակակից

old-fashion-հետամնաց

ottentive-ուղադիր

lihgt-բաց,լույս

dark-մուգ

smart-խելացի

boring-

popular-ճանաճված

historycoul-պատմական

stright-ուղիղ

ugly-տգեղ

fot-գեր

 

Գործնական աշխատանք

Գործնական աշխատանք

Տեքստերում գտնել ուղղագրական սխալները և ուղղել:
1. Թավրիզում երեկոն իջնում էր աղոտքի կանչող մոլլաների ձայնին զուգընդաց:Գորշ մշուշն էր պարկում քաղաքի վրա: Որքան թմրեցնող էր մշուշը, այնքան տախտկալի էր ձայնը, որով Մուհամմեդի զավակներին հրավիրում էր ալլահի տունը, որ, ճակատները հագած գետնին, խնդրեին հանդերցյալ կյանքում դրախտի վայելքներ ու լուսեղեն փերիներ:

2. Երփեմն, երբ ընկնում էր խառնիճաղանճ մտքերի լաբիրինթոսը, և հոգին փոթորկվում էր մրկածուփ օվկիանոսի պես, հիշում էր այն աղքատիկ շրջանը, ուր իր հոգին անդորություն էր գտել, և նրա առջև հառնում էր մի դեմք` խոնար, բայց առժանապատիվ: Կրցքից արձակելով զղջման հառաչանք՝ խորհում էր, որ իր ապորինի զգացումներով ոտնահարում էր մի ամբասիր աղջկա անուն:

3. Հեռվից խաղալով ու խայտալով վազում էր սպիտակ ձին, փրփռացնում էր բաշը, և ձին լայն կրցքով ճեղկում էր  լեռնային օդի ալիքները: Արևը ոսկեվորել էր ձիու մառմար ճակատը, արծաթաձույլ ասպանդակները և պողպատյա պախուրձը: Թվում էր` գոռշ ամպերի պատվանդանից պոկվել էր մարմարեոնե մի հեծիալ և սրնթաց արշավում էր որպես չքնաղ տեսիլք:

4. Տերևախիտ ճյուղերի մեջ լսվեց թռչյունների զվարթաձայն երգը: Խշշացին արծաթազոծ փշատենու երկար վարսերը, արփեցնող բուրմունք տարածեց թավշյա դեղծը` պճրուհու նազանքով ուղելով մրգերի ծանրության տակ խոնարած ճյուղերը: Արդնացան ծաղիկները` գինարբուքը, սուսամբարը, վարդը:

5. Որպեսզի թուրիմացություն չլիներ, տեղեկանքն ուղղարկեցինք մեկ ուրիշ ճամբար: Եվ կարծես թանձրացող ժամանակի իմաստից խուսափելով բազմաթիվ մատնահետքեր են աներևույթացել նրա շուրջը` դատավճիռ արձակող եռյակի, աքսորավայրերի պետերի, կտանք գործադրող զինվորների և այն մեղկ պաշտոնյաների, որոնց ձեռքերից ձեռք է անցել փաստաթուխթը: Զգացման այդ թռթռոցը իջեցրեց նրան Սիբիրի սարցակալած անտառների վրա և բերեց ծառերի արանքում կցկված փայտաշեն քողտիքի դուռը:

Տնային աշխատանք երկրաչափություն-ից

1. Դիցուք ՝ x = m + n, y = m – n: m և n վեկտորների միջոցով արտահայտեք. ա) 2x – 2y, բ) 2x + 1/2 y, գ) –x – 1/3 y վեկտորները

Լուծում

x = m + n

y = m – n

ա) 2x – 2y = 2 (x – y) = 2 * 2n = 4n

x – y = m + n – m + n = 2n

 

բ) 2x + 1/2 y = 2m + 2n + 1/2 m = 1/2 n = 5/2 m + 3/2 n

 

գ) –x – 1/3 y = -m – 1/3 y

 

 1. ABCD զուգահեռագծի AD կողմի միջնակետը E կետն է, իսկ BC կողմի միջնակետը ՝ G կետը: EC և AG վեկտորներն արտահայտեք DC = a և CB = b վետկորների միջոցով

Classwork 05.11.2019.

Exercise on adjective

 

1 .My chair is more comfortable that Emilia’s.

 1. My flowers are more beautiful than my friends.
 2. This book was in more interesting than the last one.
 3. My car is the cleanest.
 4. My this window is the bigger than the others one.
 5. My bag is nicer than Mery’s.
 6. Ashot is more clever than Aram.
 7. This book is most interesting.
 8. White table more smaller than black one.

10.This is highest three in my garden.

 

 

 

 

 

 

Ատոմի կառուցվածք, քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը, քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը

Սահմանել ատոմը

Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության արդյունքն է

Ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը քիմիապես նյութի փոքրագույն անբաժանելի մասնիկ է:

Պրոտոն ՝ +1P

նեյտրոն ՝ o1n

էլեկտրոն ՝ 1oe

Blog at WordPress.com.

Up ↑